Pria Kataaria Puri collection at Lakme Fashion Week 2009

Pria Kataaria Puri collection at Lakme Fashion Week - 2009
View Gallery 14 Photos
Pria Kataaria Puri collection at Lakme Fashion Week - 2009
Pria Kataaria Puri collection at Lakme Fashion Week - 2009
Pria Kataaria Puri collection at Lakme Fashion Week - 2009
Pria Kataaria Puri collection at Lakme Fashion Week - 2009
Pria Kataaria Puri collection at Lakme Fashion Week - 2009
Pria Kataaria Puri collection at Lakme Fashion Week - 2009
Pria Kataaria Puri collection at Lakme Fashion Week - 2009
Pria Kataaria Puri collection at Lakme Fashion Week - 2009
Pria Kataaria Puri collection at Lakme Fashion Week - 2009
Pria Kataaria Puri collection at Lakme Fashion Week - 2009
Pria Kataaria Puri collection at Lakme Fashion Week - 2009
Pria Kataaria Puri collection at Lakme Fashion Week - 2009
Pria Kataaria Puri collection at Lakme Fashion Week - 2009
Pria Kataaria Puri collection at Lakme Fashion Week - 2009

Designerzcentral